Fiskföryngring

Ett skyddat lek- och yngelområde för gädda och abborre grävdes ut i låglandet på norra sidan av sundet.

Grävjobbet kompletterades med informationstavla, spång och litet utsiktstorn för besökare.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.