Brandboden

Sladös brandbod är välutrustad. Här finns 2 bärbara motorsprutor och en äldre tyngre motorspruta på hjul. Dessutom finns mycket slangmaterial.

De bärbara sprutorna är lastade på kärra tillsammans med slangmaterial, kopplingar och munstycken. Kärran kan kopplas till 4-hjuling om insats behövs på annan plats.

Det finns också handbrandsläckare, bår och glidbräda för persontransport.

Målet är att ha en brandövning varje eller vartannat år och någon gång också tillsammans med räddningstjänsten.

I dokumentarkivet under Säkerhet finns en detaljerad lathund om hur brandsprutorna förbereds och startas. Lathunden finns också på brandkärran.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.