Räddningsplats

I ett samarbetsprojekt mellan Smålandskustens skärgårdsförening och Räddningstjänsten i Västervik har ett antal bryggor valts ut som Räddningsplats. De utvalda bryggorna finns på de öar som har flest bosatta. Ett 30-tal Räddningsplatser är markerade i Västerviks skärgård.

På Sladö är postbåtsbryggan utvald. På Hasselö finns det tre utvalda bryggor, en på östra sidan och två på västra sidan. Bryggan har en skylt vänd ut mot vattnet. När man larmar uppger man vilken ö det gäller och vilken bokstav skylten har.

Avsikten är att undvika missförstånd och att Räddningstjänsten skall kunna öva på de utvalda bryggorna. Även Kustbevakning och Sjöräddning är inbjudna i projektet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.