VHF radio för larmning

Vid strömavbrott har fibernätet och mobilmasterna en viss batteribackup. Kravet är 2 timmar och kan vara något längre beroende på belastning. Att reparera ett strömavbrott ute i skärgården tar säkerligen betydligt längre tid. Vi riskerar att stå utan kommunikationsmöjlighet. Byalaget gemensamt med FVO har införskaffat en VHF-radio för larmning i farosituationer då mobiltelefonerna och IP-telefonerna inte längre fungerar.

VHF-radion är placerad tillsammans med hjärtstartaren i Rogers pannrum. Där finns också en lathund för handhavande och anvisningar hur man gör anrop.

Den som vill ha ett eget exemplar av lathunden kan ladda ned den från dokumentarkivet under Säkerhet.

Radion är alltid laddad och påslagen. Det är bara att trycka in sändningsknappen och göra anrop.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.