Stadgar för byalaget

Stadgarna för byalaget är från bildandet av byalaget och antogs vid fastighetsägarmöte 7 augusti 1999.

Klicka på länken för att läsa stadgarna

/files/gallery/dist/u/105961/g/files/Stadgar%20Byalaget.pdf

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.