Stadgar för FVO

Fiskevårdsområdesföreningens stadgar antogs vid fiskestämma 14 maj 1999.

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-28 i fiskevårdsområdesföreningens stadgar.

Klicka på länken för att läsa stadgarna

/files/gallery/dist/u/105961/g/files/Stadgar%20f%C3%B6r%20Slad%C3%B6%20FVO(1).pdf

De i §5 omnämnda bilagorna återfinns under fliken Dokument. (Under arbete)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.