Stadgar för FVO

Fiskevårdsområdesföreningens stadgar antogs vid fiskestämma 14 maj 1999.

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-28 i fiskevårdsområdesföreningens stadgar.

Klicka på länken för att läsa stadgarna

xxxxxx

De i §5 omnämnda bilagorna återfinns under fliken Dokument.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.