Styrelse

Byalaget

Byalaget har ett arbetsutskott.

AU består av byamannen (ordförande), sekreterare och 3 övriga ledamöter

Vakant, byaman

Vakant, sekreterare

Klas Fjällrot, övrig ledamot

Vakant, övrig ledamot

Marita Thorsson, övrig ledamot

Fiskevårdsområdesföreningen, Sladö FVO

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och 1 övrig ledamot + 3 personliga suppleanter.

Anders Gustavsson, ordförande

Lennart Lindén, sekreterare

Kenth Fjällroth, övrig ledamot

Björn Sandgren, suppleant

Ulf Thorsson, suppleant

Tomas Liew, suppleant

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.