Styrelse

Byalaget

Byalaget har ett arbetsutskott.

AU består av byamannen (ordförande), sekreterare och 3 övriga ledamöter

Lennart Lindén, byaman

Åsa Rödén, sekreterare

Klas Fjällrot, övrig ledamot

Roger Karlsson, övrig ledamot

Barbro Carlsson, övrig ledamot

Fiskevårdsområdesföreningen, Sladö FVO

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och 1 övrig ledamot + 3 personliga suppleanter.

Anders Gustavsson, ordförande

Lennart Lindén, sekreterare

Tomas Liew, övrig ledamot

Björn Sandgren, suppleant

Ulf Thorsson, suppleant

Kenth Fjällroth, suppleant

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.