Styrelse

Byalaget

Byalaget har ett arbetsutskott.

AU består av byamannen (ordförande), sekreterare och 3 övriga ledamöter

Vakant, byaman

Vakant, sekreterare

Klas Fjällrot, övrig ledamot

Vakant, övrig ledamot

Marita Thorsson, övrig ledamot

Fiskevårdsområdesföreningen, Sladö FVO

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och 1 övrig ledamot + 3 personliga suppleanter.

Björn Sandgren, ordförande

Lennart Lindén, sekreterare

Kenth Fjällroth, övrig ledamot

Vakant, suppleant f ordf

Ulf Thorsson, suppleant f LL

Tomas Liew, suppleant f KF

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.